Elektronski podpis mdSign

Elektronsko podpisovanje dokumentov s podpisno platformo mdSign.

 

Naše rešitve

 

Digitalizirajte podpisovanje dokumentacije z mdSign

Elektronsko podpisovanje poljubnih pdf dokumentov. Zaporedno dodajanje e-podpisov skladno z delovnim tokom, ki ga določite vi. Vzpostavite e-podpisovanje v podjetju ali v navezavi z vašimi poslovnimi partnerji. Integracija z obstoječimi rešitvami.

 

Podpisna platforma mdSign

Spletna podpisna platforma mdSign omogoča izvedbo zakonsko skladnih zaporednih podpisov na pdf ali xml dokumentih. E-podpis je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Poljubnemu pdf dokumentu je, z uporabo enostavnega spletnega vmesnika, mogoče določiti vrstni red podpisnikov in pozicije e-podpisov. Aplikacija z obveščanjem omogoči podpisovanje dokumenta v zahtevanem vrstnem redu podpisnikov.

Del platforme je programska komponenta mdSign, s katero uporabniki izvajajo e-podpis. Dokument se pred podpisom vizualizira v komponenti, vključno s predhodnimi e-podpisi.

 

Notranji podpisni portal

Organizirajte e-podpisovanje dokumentov v podjetju. Namestite spletno platformo mdSign v interno omrežje ali jo integrirajte v obstoječe IT rešitve.

 

Zunanji podpisni portal

Vzpostavite zunanji podpisni portal in omogočite poslovnim partnerjem, da elektronsko podpišejo dokumente. Ali obratno - omogočite partnerjem, da predlagajo dokumente v e-podpis in določijo število in vrstni red podpisnikov.

 

Navežite stike s potencialnimi partnerji

Podpisna platforma mdSign omogoča identifikacijo zakoniteka zastopnika pravne osebe na osnovi kvalificiranega digitalnega potrdila. Tako lahko tudi s potencialnimi strankami takoj ustvarite varen spletni predal za izmenjavo dokumentov in njihovo elektronsko podpisovanje.

 

 

Podpisno platformo mdSign že uporabljajo večje slovenske banke, družbe za upravljanje vzajemnih skladov, uradi, agencije in drugi gospodarski subjekti.

 

Podpisno komponento mdSign ima nameščeno preko 50.000 slovenskih podjetij.

Stopite v stik za brezplačni demo.

 

Za brezplačno prezentacijo programske platforme mdSign izpolnite kontaktni obrazec in dogovorili se bomo za sestanek ali pa nam pošljite mail na info@mojdenar.com.

 

Podatki podjetja
Mojdenar IT d.o.o
Vurnikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Reg. št. vložka 1/33731/00. Matična št. 1555642. ID št. za DDV: SI61664928. IBAN: SI56 1910 0001 1282 706 (DBS d.d.)
Kontaktni obrazec