Evropski projekti

Napredni registri pogodb

Status: v teku

 

Projekt Napredni registri pogodb iz naslova javnega naročanja je bil sofinanciran s strani Evropske unije preko mehanizma Connecting Europe Facility (CEF), podprogram Telecom. V okviru projekta je bil nadgrajen Register pogodb Ministrstva za javno upravo, v katerem naročniki na Portalu javnih naročil objavljajo sklenjene pogodbe v postopkih javnih naročil ter pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila vzpostavljen nov Portal UJP JN Plačila. Portal UJP JN Plačila bo namenjen poročanju o izvršenih plačilih iz naslova sklenjenih pogodb na podlagi uspešno izvedenih postopkov javnih naročil.

 

Projekt omogoča delo v treh korakih:

 

1. Objava pogodbe na portalu javnih naročil
Na portalu javnih naročil se objavi nova pogodba ali dodatek k pogodbi. Pogodbe objavljajo naročniki oziroma uporabniki portala javnih naročil. Po objavi pogodbe se podatki prenesejo na portal UJP JN Plačila.

 

2. Mesečno poročanje o izvršenih plačilih v portalu UJP JN Plačila

Podatki o objavljeni pogodbi se prenesejo na portal UJP JN plačila, kjer naročniki mesečno poročajo o izvršenih plačilih. Poročanje se lahko izvaja preko spletnega vmesnika ali preko B2B vmesnika.

 

3. Objavljena izvršena plačila na portalu javnih naročil

Podatki mesečnih poročil o izvršenih plačilih se prenesejo oziroma objavijo na portalu javnih naročil, kjer se prikažejo kot del javno objavljenih podatkov o pogodbi. Dodatno so na voljo tudi četrtletni in letni izvozi vseh pogodb in povezanih transakcij v OCDS formatu (Open Contracting Data Standard) za nadaljnjo analizo.

 

Na projektu sodelujejo:

 • Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije
 • Uprava Republike Slovenije za javna plačila
 • Uradni list d.o.o.
 • Mojdenar IT d.o.o.

Projekt ROSE 2

Status: zaključen

 

S projektom ROSE 2 "Readiness Of Slovenian E-invoicing 2" nadgrajujemo rezultate projekta ROSE z namenom omogočiti avtomatizacijo celotnega procesa od naročila do plačila v javnem sektorju in gospodarstvu.

 

Poslovanje z eRačuni in eNaročanje predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.

 

Rezultati projekta ROSE 2

Projekt je bil zaključen 30.9.2020, njegovi cilji pa so bili:

 • priprava standardiziranih elektronskih dokumentov za naročilnico in dobavnico v eSLOG 2.0
 • nadgradnja vsebine eRegistra prejemnikov eRačunov, da bo poleg podatkov o eRačunih vseboval tudi podatke o eNaročilnicah in eDobavnicah
 • promocija uporabe elektronskih dokumentov eSLOG 2.0 v procesih eNaročanja
 • usposabljanje uporabnikov in ponudnikov programskih rešitev za delo z eSLOG 2.0
 • nadgradnja sistema za izmenjavo elektronskih dokumentov v javnem sektorju (UJP) in druge zavezance za javno naročanje z celovito podporo eSLOG 2.0 dokumentov in orodji za analitiko in nadzor

 

Učinki projekta

Pozitivni učinki:

 • racionalizacija in poenostavitve ePoslovanja v EU
 • avtomatizacija poslovanja z eDokumenti eSLOG 2.0
 • zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem
 • povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za neracionalno porabo javnega denarja
 • odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost
 • cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane in gospodarstvo Slovenije/EU
 • povezovanje institucij, državljanov in gospodarstva Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja

 

O instrumentu za povezovanje Evrope

Projekt "Readiness Of Slovenian E-Invoicing 2” (2019-SI-IA-0006) je bil sofinanciran preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture (DSI) in širokopasovnih omrežij. Podprti projekt prispeva k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg.

Projekt ROSE

Status: zaključen

S projektom ROSE "Readiness Of Slovenian E-invoicing" smo poslovanje z eRačuni v Sloveniji uskladili z evropsko direktivo 2014/55/EU o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju in evropskim standardom EN 16931 o elektronskih računih v javnem sektorju in gospodarstvu.

 

Rezultati projekta ROSE

Projekt se je zaključil maja 2018, glavni rezultati projekta pa so:

 • nadgradnja obstoječega standarda e-SLOG 1.6 na 2.0 (skladno z evropskim standardom EN 16931);
 • vzpostavitev nacionalnega registra prejemnikov eRačunov;
 • nadgradnja enotne točke za izmenjavo eRačunov s proračunskimi uporabniki;
 • vzpostavitev rešitve za izmenjavo eRačunov z drugimi zavezanci za javno naročanje;
 • uvedba eDostave z dostopno točko AS4, ki zagotavlja pogoje za operativnost na lokalni in nacionalni ravni ter čezmejno komunikacijo;
 • izobraževanje in promocija.

 

Na projektu so sodelovali:

 • Uprava republike Slovenije za javna plačila
 • Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • ZZI
 • Mojdenar IT
 • Center za evropsko prihodnost